Board of Trustees

Present Trustees

 •   Dr. M. H. Mehta
 •   Rajmata Shubhangini Raje Gaekwad 
 •   Babubhai N. Navalawala 
 •    Rahulbhai N. Amin
 •    U. V. Desai
 •   G. D. Karhadkar

Office Bearers

 •  Girish Karhadkar (Hon. Secretary)
 •  Pravinchandra N. Trivedi (Hon. Treasurer)
 •  Dr. Jitendra Gavali (Member Secretary)

Former Trustees

 •  Dr. Kshitij J. Divatia
 •  V. W. Chemburkar
 •  K. J. Dave
 •  Prof. Vinod V. Modi
 •  Ramanbhai B. Patel
 •  Lalitbhai H. Patel
 •  Prof. N.M. Bhatt